www.begeleidingsplatform.nl is een initiatief van BES Studiebegeleiding. BES Studiebegeleiding streeft naar de beste coaching voor leerlingen om zo effectief mogelijk leerstof in zich op te nemen en te behouden. BES richt zich momenteel op de volgende drie producten

  • Individuele coaching en begeleiding
  • Een leerlingvolgsysteem voor begeleiders
  • Een Rekenapp

Individuele coaching en begeleiding
Deze vorm van begeleiding is intensief, maar biedt veel struktuur, houvast en aandacht voor het kind. De vorm speelt zich af in de speciaal hiervoor ontworpen ruimte met een vaste frequentie. Iedere leerling is anders en hiervoor wordt, na een intake, voor elke leerling een apart behandelplan opgesteld en afgesproken met ouders. In het behandelplan wordt gewerkt aan concrete leerdoelen. Op regelmatige basis volgt terugkoppeling over de doelen en wordt het behandelplan desnoods aangepast.

Er wordt een standaard tarief gehanteerd per contactuur met de leerling en/of leerkrachten van de leerling.

Voor meer informatie, mail naar bes.studie@gmail.com

 

Leerlingvolgsysteem voor begeleiders

BES gelooft dat een goede begeleiding van leerling pas optimaal kan als hiervoor ook de juiste middelen worden ingezet. BEs heeft een eigen leerlingvolgsysteem ontwikkeld en stelt dit gratis ter beschikking aan begeleiders die dit willen gebruiken. Er worden hiervoor geen kosten gerekend.

De functionaliteiten van het systeem omvatten:

  • registratie van de leerlingen
  • formuleren leerdoelen, cijfers en notities
  • bedrijfskundige rapportages en uurregistratie
  • facturering

Nieuw bedrijf of nieuwe gebruiker aanmelden

Rekenzee

Om met de tijd mee te gaan werkt BES studiebegeleiding aan het ontwikkelen van een rekenapp. rekenen is een belangrijk onderdeel van ons leren en is dan, vanuit die optiek, vaak in het nieuws. Recent nog is er gesproken over een rekentoets die ingevoerd gaat worden.

De app heeft tot doel om kinderen van de basisschool actief te begeleiden in het rekenen. Dit begeleiden gebeurt in de app via het doen van verschillende spellen. De app weet welke vaardigheden nodig zijn voor bepaalde basisschool groepen. De app zal daarom, op basis van je eigen prestaties, aanbevelingen geven voor vervolgspellen. Dit alles om, op een speelse wijze, de kinderen actief te leren rekenen op voldoende niveau.

In een later fase zullen zal het online leerlingvolgsysteem gekoppeld worden aan de app, zodat de begeleider ook, online, zicht krijgt op de voortgang van zijn of haar leerlingen en hier actief op kan sturen.

De rekenapp, voor groep 3, is beschikbaar op iOS devices. Op android zal het kort na de zomer beschikbaar komen.

 

Privacy

Lees ook ons privacy statement